PROMOTA Hizmetleri ve Uzmanlık Alanları

►Otoyollar, Devlet Yolları, İl Yolları

►Kentiçi Yol ve Kavşak Çözümleri

►Demiryolları

►Havaalanları

►Köprü ve Viyadükler

►Tüneller

►Limanlar, Marinalar

►İskeleler, Rıhtımlar , Dolfenler

►Deniz Boru Hatları

►Dalgakıran ve Kıyı Tahkimatları

►Dip Taramaları

►Gemi Bağlama Sistemleri

►İçme Suyu Şebekeleri

►Atıksu Şebekeleri

►İshale ve Kollektör Hatları

►Arıtma Tesisleri

►Deniz Deşarjları

►Zemin İyileştirme

►Mühendislik Dolguları

►Heyelan - Şev Stabilizasyonu

►Derin Temeller